Vaccination

Tilbud om gratis influenzavaccination

Den 1. oktober 2020 træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 15. januar 2021.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar 2021.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud:

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

  • Personer på 65 år eller derover

  • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering

  • Personale i sundheds- og plejesektoren

Vaccination kan beskytte dig mod en lang række smitsomme sygdomme. Din status mht. vaccinationer kan du få oplysninger om under menupunktet Kontakt klinikken.

Dog vil en lang række vaccinationer, der er foregået, før vi fik indført EDB, ikke være anført her – og vaccinationer foretaget på skadestuer kan heller ikke ses.

Børnevaccination

Alle børnevaccinationer er gratis. Dette gælder også stivkrampe/difteri vaccination senere i livet i forbindelse med sårskader.

For visse erhvervsgrupper betaler arbejdsgiveren for særlige vaccinationer.

Rejsevaccination

Rejsevacciner er ikke vores primære arbejdsområde og er ikke dækket af sygesikring. Det betyder at man selv skal dække udgifter i forbindelse med rejsevaccination.

Skal du vaccineres forud for rejse bedes du kontakte os tidligt, op til 2 måneder før. Visse vaccinationer består af to stik med 4 ugers mellemrum, hvor sidste stik skal gives 3 uger før afrejse.

I forbindelse med planlægningen af vaccination vil lægen bestille vaccine, som du skal afhente og betale på apoteket og medbringe her i forbindelse med vaccinationen.

Vi rådgiver IKKE om rejsevaccinationer over telefon eller mail.

Priser

Vaccinationshonorar 1. vaccinationsdag 400 kr.

Vaccinationshonorar 2. og følgende vaccinationsdage 250 kr.

Herudover kommer den enkelte vaccines indkøbspris.